Lejebetingelser

Der er mulighed for at leje:

  • Den lille sal, max. 48 personer.
  • Den store sal, max. 100 personer.
  • Begge sale, max. 148 personer.
  • Lejer kan benytte køkkenlokalet til kaffebrygning, anretning, afrydning og opvask men ikke til madlavning eller opvarmning af mad.
  • Lejer kan benytte husets borde, stole og service såfremt det ønskes.

Betaling af leje og depositum skal ske forud. Reservation er først gyldig efter betaling, (max. 24 mdr. før lejedato).

Det lejede er som hovedregel til rådighed i 12 timer. Andet kan aftales. Evt. mod ekstra betaling.
Ved leje af kort varighed (2-3 timer) kan aftales en rabat.

Det lejede inc. møbler og service skal afleveres i opryddet, rengjort og ubeskadiget stand. Det gælder også toiletter og indgangs/garderobearealet.

Aftale om leje samt lejebetingelser og pris aftales med Susanne Bak Asp, tlf. 2891 7979.